منوی اصلی
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روشن ترین ستارگان آسمان

ستاره‌های روشن در آسمان

روشن‌ترین ستارگان آسمان

بارزترین مشخصه هر ستاره، نورانیت آن است به طوری که ستارگان در روشنایی‌های بسیار متفاوتی در آسمان مشاهده می‌شوند. در این مقاله با تعدادی از روشن ترین ستارگان آسمان شب آشنا می‌شویم؛ ستارگان پرنوری که شهرت زیادی هم دارند.

سیاره زهره (ناهید) پس از ماه و خورشید، پرنورترین جسمی است که در آسمان دیده می‌شود. بعضی مواقع در آسمان شامگاهی پس از غروب خورشید و برخی زمان‌ها هم در آسمان صبحگاهی قبل از طلوع خورشید دیده می‌شود.

هم اکنون (نوروز ۱۴۰۰) چون در امتداد دید خورشید قرار دارد، دیده نمی‌شود. از اواخر فروردین به آرامی آن را می‌توانیم در آسمان شامگاهی مشاهده کنیم. و تا پاییز ۱۴۰۰ در آسمان شامگاهی جولان خواهد داد.

سیاره مشتری هم که در رتبه دوم از نظر نورانیت قرار دارد، در آسمان سحرگاهی برفراز افق شرقی دیده می‌شود.

به‌روزرسانی ششم: ۱۸ آبان ۱۳۹۹

به‌روزرسانی هفتم: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

در حقیقت کلیدی‌ترین ویژگی ستارگان برای دانشمندان، نوری است که از آن‌ها دریافت می‌کنند. منجمان به کمک همین نور بسیار ضعیفی که مشاهده می‌کنند اطلاعات گرانقیمت بسیار زیادی را استخراج می‌کنند. سن، دمای سطحی، عناصر موجود در جوّ ستاره و حتی درصد فراوانی آن‌ها و از همه مهمتر وضعیت تحول ستاره را می‌توانیم از نور دریافتی ستارگان مشخص کنیم. البته کار ساده‌ای نیست، بلکه برای اخترشناسان بسیار هم طاقت‌فرساست ولی لذت کشف حقایق را با خود به همراه دارد!

در بین این همه ستاره، روشن‌ترین آن‌ها که به راحتی هم از آسمان‌های آلوده شهری مشاهده می‌شوند، جذابیت خاص خود را برای همگان داشته‌اند. از این رو تعداد ۲۱ ستاره اول را فهرست کردیم و سپس به معرفی بیشتری از ۵ ستاره معروف‌تر بسنده کردیم.

چون در بعضی از منابع موجود اختلافاتی جزئی در مشخصات این ستارگان وجود دارد؛ داده‌های این جدول را از آخرین ویرایش کتاب جامع و مرجع Discovering the Universe  استخراج کرده‌ام؛ این کتاب هم بر اساس کاتالوگ عمومی هیپارخوس (اَبَرخُس) آن‌ها را ثبت کرده است. فقط با این تفاوت که ستاره آلفای صلیب را در کنار ستاره دبران اضافه کردیم؛ و دمای ستارگان هم از دایره المعارف ویکی‌پدیا به آن اضافه شده‌اند.

فهرست ۲۱ ستاره روشن‌تر آسمان

ردیف ستارهنامنام‌های خاصقدر ظاهریدرخشندگی
(نسبت به خورشید)
فاصله
(سال نوری)
دمای سطحی
(کلوین)
۱آلفا ـ سگ بزرگشباهنگ ـ شِعرای یَمانی۱٫۴۳-۲۶٫۱۸٫۶۱۹۹۴۰
۲آلفا ـ شاه‌تختهسهیل۰٫۶۲-۱۴۰۰۰۳۱۳۷۰۰۰
۳آلفا ـ عواسِماک رامِح۰٫۰۵-۱۹۰۳۶٫۷۴۳۰۰
۴آلفا ـ قنطورسرِجل قُنطورِس۰٫۰۱-۱٫۷۷۴٫۴۵۷۹۰
۵آلفا ـ شلیاقنَسرواقع ـ وِگا۰٫۰۳+۶۱٫۹۲۵٫۳۹۶۰۰
۶آلفا ـ ارابه رانعَیّوق۰٫۰۸+۱۸۰۴۲٫۲۴۹۷۰
۷بتا ـ جبار (شکارچی)رِجل جبار۰٫۱۸۷۰۰۰۰۰۷۷۳۱۲۱۰۰
۸آلفا ـ سگ کوچکشِعرای شامی۰٫۳۸+۷٫۷۳۱۱٫۴۶۵۳۰
۹آلفا ـ نهرآخرالنهر۰٫۴۵+۵۲۵۰۱۴۴۱۵۰۰۰
۱۰آلفا ـ جباراِبطُ‌الجوزا۰٫۴۵+۴۱۰۰۰۴۲۷۳۵۹۰
۱۱بتا ـ قنطورسبطن‌القنطورس۰٫۶۱+۸۶۰۰۰۵۲۵۲۵۰۰۰
۱۲آلفا ـ عقابنَسرطائر۰٫۷۷+۱۱٫۸۱۶٫۸۶۹۰۰
۱۳آلفا ـ ثوردَبَران۰٫۸۷+۳۷۰۶۵٫۱۳۹۱۰
۱۴آلفا ـ صلیبچلیپایه۰٫۸۷+۲۵۰۰۰۳۲۰۲۸۰۰۰
۱۵آلفا ـ سنبلهسِماک اَعزل۰٫۹۸+۲۵۰۰۰۲۶۲۲۲۴۰۰
۱۶آلفا ـ عقربقلب‌العقرب۱٫۰۶+۳۷۰۰۰۶۰۴۳۴۰۰
۱۷بتا ـ جوزارأس پیکرپسین
پولوکس
۱٫۱۶+۴۶٫۶۳۳٫۷۴۶۶۶
۱۸آلفا ـ حوت جنوبیفَمُ‌الحوت۱٫۱۷+۱۸٫۹۲۵٫۱۸۵۹۰
۱۹آلفا ـ دجاجهرِدِف ـ دِنِب۱٫۲۵+۳۲۰۰۰۰۳۲۳۰۸۵۲۰
۲۰بتا ـ صلیبحساسه۱٫۲۵+۳۴۰۰۰۳۵۳۲۷۰۰۰
۲۱آلفا ـ اسدقلب‌الاسد۱٫۳۶+۳۳۱۷۷٫۵۱۲۶۴۰

شباهنگ (شِعرای یمانی)

شعرای یمانی و همدمش

پرنورترین ستاره آسمان است که بعد از خورشید، ماه، زهره و مشتری به عنوان پنجمین جرم پرنور آسمان به رنگ آب