انتشار نخستین تصویر واقعی از یک سیاه‌چاله

سیاه چاله ابرپرجرم در مرکز کهکشان M87

اولین تصویر مستقیم از سیاه چاله مرکزی کهکشان M87

دوره‌های آموزش آنلاین برای آن است که نجوم را به راحتی و از هر کجای کره‌ی زمین بیاموزید!

برای اطلاع کامل وارد مدرسه آنلاین ستاره شناس شوید:

مدرسه ستاره شناس آموزش نجوم توسط محمد همایونی

کلیک کنید…

جدیدترین مقالات

مقاله‌های رصدی

بارش شهابی جوزایی