نوشته‌ها

مشتری از میان پنجره

چقدر زیباست که در میانه‌ی درگیری‌های فکری و ذهنی، سَرَت را بلند کنی و از پنجره‌ی مقابل، ستاره‌ای درخشان را نظاره کنی. و او، تو را با خود ببرد به دوردست‌ها، در اعماقِ آسمانِ تیره‌ی شب. جایی در فاصله‌ی صدها میلیون کیلومتر دورتر از این کره خاکی. و برای لحظاتی کوتاه، آرامش و احساسی زیبا […]