نوشته‌ها

داستان سیاه‌چاله‌ها ـ ۲

داستان سیاه‌چاله‌ها قسمت دوم   به نام ایزد دانا … ادامه‌ی قسمت قبل ویژگی نیروی جاذبه (گرانش) این است که هر چه مقدار ماده موجود در جسم بیشتر و بیشتر باشد، شدت و قدرت نیروی جاذبه اش هم بیشتر و بزرگتر خواهد شد. معمولا در آموزش‌هایی که می‌دهم وقتی به این موضوع می‌رسم، افراد تصور […]

داستان سیاه‌چاله‌ها ـ ۱

داستان سیاه‌چاله‌ها قسمت اول به نام ایزد دانا   یک عصر بهاری، هوای دلپذیر، و صداهای مختلفی که از پنجره به گوش می‌رسد: کودکانی که در کوچه‌ها یا خانه‌های مجاور در حال بازی هستند، گنجشک‌هایی که سرمست این هوای اردیبهشتی هستند. و هیاهوی ماشین‌های شهر و گاه گاهی غرّش‌های کوتاه بادهای بهاری. کاغذی را برگوشه […]