دوره‌های آموزش آنلاین برای آن است که نجوم را به راحتی و از هر کجای کره‌ی زمین بیاموزید!

اطلاعات کامل در مدرسه آنلاین ستاره شناس:

مدرسه ستاره شناس آموزش نجوم توسط محمد همایونی

کلیک کنید…

جدیدترین مقالات

رصد فازهای مختلف ماه

یادداشت‌ها

ابرهای ماژلانی
رصد فازهای مختلف ماه

مقاله‌های رصدی