نوشته‌ها

داستان سیاه‌چاله‌ها ـ ۲

داستان سیاه‌چاله‌ها قسمت دوم   به نام ایزد دانا … ادامه‌ی قسمت قبل ویژگی نیروی جاذبه (گرانش) این است که هر چه مقدار ماده موجود در جسم بیشتر و بیشتر باشد، شدت و قدرت نیروی جاذبه اش هم بیشتر و بزرگتر خواهد شد. معمولا در آموزش‌هایی که می‌دهم وقتی به این موضوع می‌رسم، افراد تصور […]