دوره‌های آموزش آنلاین برای آن است که نجوم را به راحتی و از هر کجای کره‌ی زمین بیاموزید!

اطلاعات کامل در مدرسه آنلاین ستاره شناس:

مدرسه ستاره شناس آموزش نجوم توسط محمد همایونی

کلیک کنید…

جدیدترین مطالب

حرکت ماه در آسمان
هلال ماه و مشتری

یادداشت‌ها

کیهان را لمس کن

مقاله‌های رصدی