نوشته‌ها

گزارشی از مدرسه تابستانی آیوتا

گزارشی از هفتمین مدرسه تابستانی آیوتا آیوتا خاورمیانه آیوتا (IOTA) نام یک مجمع (یا نهاد) بین المللی است که به صورت تخصصی به زمان‌سنجی اختفاهایی که در منظومه شمسی رخ می‌دهد، می‌پردازد. این نهاد یا مجمع، دارای بخش‌های مختلف بین المللی است که یکی از آن‌ها آیوتا خاورمیانه است؛ که ریاست آن به عهده آقای […]